Kestopigmentointi ja microblading

Kestopimentaatio - WAKE UP WITH MAKE UP!

Kaunis ja luonnollinen kestopigmentointi on kauneusrutiinien pelastus. Ilmeesi on aina siisti, huoliteltu ja aamuisin päivään valmistautuminen ei vie kuin hetken. Urheillessa ilmeesi pysyy myös tyylikkäänä, eikä hien eritys muuta ilmettäsi. Pigmentaatiolla korostetaan kulmien muotoa, tai silmärajauksessa silmien ripsilinjaa. Pigmentaatio on prosessi, jossa haluttu lopputulos saavutetaan yleensä aina kahdella käsittely kerralla noin 6 - 8 viikon välein.

Pigmentoinnin pysyvyys on aina henkilökohtaista ja riippuu henkilön omasta ihon aineenvaihdunnasta. Värin kesto ihossa on noin 1 - 4 vuotta. Pigmentaatio on helppo uudistaa ja vahvistaa tarvittaessa.

Pigmentoinnissa käytän korkealuokkaisia laadukkaita värejä, joissa värien muuntuvuus ajan kuluessa on minimoitu. Ennen pigmentointia työskentelyalue puudutetaan hyvin, joten toimenpide ei ole sinulle kivulias. Pigmentaatio -käsittelyyn varataan aikaa noin kaksi tuntia käyntiä kohden.

Ota yhteyttä

Kulmien Maxbrows 3D – microblading pigmentointi

Kulmien pigmentoinnissa käytetään koneetonta Maxbrows 3D kestopigmentointi -menetelmää, jossa väri viedään ihoon ns. karvatekniikalla. Pigmentointikynällä siis piirretään uusia kulmakarvoja. Tekniikka takaa mahdollisimman luonnollisen ja kolmiulotteisen lopputuloksen. Hoito on myös iholle hellävaraisempi kuin koneella toteutettu pigmentointi.

Kulmien pigmentoinnin työvaiheet

Pigmentaatio suunnitellaan aina ensin yhdessä asiakkaan kanssa hänen toiveiden mukaiseksi. Kulmien väri ja muoto suunnitellaan yksilöllisesti siten, että haluttu lopputulos on mahdollisimman kaunis ja luonnollinen asiakkaan piirteisiin.

Pigmentoitava alue puudutetaan kunnolla puudutevoiteella, jonka jälkeen alue käsitellään karvatekniikalla. Heti käsittelyn jälkeen pigmentointi on tummempi kuin tuleva lopputulos. Väri vaalenee aina muutaman asteen parantumis -vaiheen jälkeen. Toinen käynti tehdään noin 6-8 viikon päästä ensimmäisestä käynnistä, jolloin alue vahvistetaan ja muotoillaan uudelleen, jonka jälkeen haluttu lopputulos on yleensä valmis. Pigmentoinnin kotihoito- ohjeet saat aina henkilökohtaisesti pigmentoinnin yhteydessä.

Pigmentoinnin vasta-aiheet - käsittelyn esteinä ovat seuraavat sairaudet ja lääkitys:

Pigmentointia ei tehdä, mikäli olet raskaana tai imetät lastasi. Jos sinulla on diabetes niin tarkistathan lääkäriltäsi, onko pigmentoinnille esteitä. Muita esteitä on mm: verenohennuslääkkeet, aktiivinen herpes (jos taipumus, tai estolääke on käytössä), Roacuttan -lääkitys, syöpä, pigmentoitavan alueen tulehdukset, arpikudos alueella sekä arpien keloiditaipumus. Vaativien syöpähoitojen, kuten kemoterapian jälkeen, tulisi pigmentointitoimenpiteitä välttää noin puolen vuoden ajan.
 

 

Ennen pigmentointi toimenpidettä:

Vältä alkoholia 48h ennen toimenpiteitä. Älä käytä kipulääkkeitä (Parasetamolia voi käyttää), lopeta d-vitamiinin käyttö ja vältä hamppuöljyä. Omega -valmisteet on lopetettava viikkoa ennen pigmentointi -toimenpidettä, sillä ne lisäävät pigmentoinnissa alueen vuotoa.

Silmien eyeliner -kestopigmentointi

Silmien ripsirajan korostaminen kestopigmentointi eyeliner-viivalla helpottaa kiireisiä arkiaamuja huomattavasti. Ammattimaisesti tehty siisti ja intensiivinen pysyvä rajaus korostaa myös kauniisti silmiä, eikä rajaus tuhriudu päivän haasteissa. Väri viedään epidermiksen ylimpiin kerroksiin silmän ripsirajaan koneellisesti pigmentointiin suunnitellulla neulalla. Ennen toimenpidettä alue puudutetaan puudutevoiteella huolellisesti. Luomissa värin pysyvyys riippuu ihon omasta aineenvaihdunnasta ja verenkierrosta noin 1 - 3 vuotta. Tämän jälkeen rajaus voidaan vahvistaa tarvittaessa uudelleen.

Ennen eyeliner pigmentointia tulee ottaa huomioon:

  • älä käytä vedenkestäviä silmämeikki-ja silmämeikinpoitoon tarkoitettuja tuotteita n.kuukausi ennen käsittelyä
  • poista ripsien pidennykset
  • muut vasta-aiheet ks. kestopigmentoinnin vasta-aiheet yllä
Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Sannan Kauneuspalvelut Tmi (1757249-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sanna Tuominen
040 4167 705
sanna.tuominen07@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Sannan Kauneuspalvelut Tmi asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Sannan Kauneuspalvelut Tmi
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
sanna.tuominen07@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna